OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI W NIEMCZECH

Nasza Firma zajmuje się pośrednictwem w zakresie zapewniania usług opiekuńczych dla osób starszych i chorych na terenie Niemiec. Za naszym pośrednictwem do pracy za granicą wyjechało już kilkaset osób, wykonujących usługi opiekuńcze. Nasza oferta skierowana jest do osób, które ukończyły 25 rok życia, opanowały język niemiecki w stopniu komunikatywnym oraz posiadają doświadczenie w zajmowaniu się osobami starszymi i chorymi. Do współpracy serdecznie zapraszamy pielęgniarki i pielęgniarzy, sanitariuszy oraz osoby z medycznym wykształceniem jak fizjoterapeuta, masażysta, rehabilitantka itp. oraz osoby z doświadczeniem w opiece nad osobami starszymi, które pracowały już w krajach niemieckojęzycznych. Od naszych opiekunek wymagamy:

-  znajmomości języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się z podopiecznymi i ich  rodzinami,

- doświadczenia w opiece nad osobami starszymi,

- dyspozycyjności,

- kultury osobistej,

- sumienności w wykonywaniu obowiązków,

- zrozumienia i cierpliwości,

- życzliwości w obejściu z ludżmi starszymi i schorowanymi, którzy nie zawsze są łatwi we współżyciu.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Zakres wykonywanych czynności jest ustalany za każdym razem indywidualnie ze względu na to, że pacjentami są osoby w różnym wieku i o różnym stanie zdrowia.

Do zadań opiekunki / opiekuna należy:

 • pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach takich jak ubieranie się,

 • dbanie o higienę ciała,

 • prowadzanie do toalety ,

 • nadzorowanie przyjmowania leków,

 • przygotowywanie posiłków,

 • karmienie ,

 • zmiana pampersów,

 • prowadzenie domu ( zakupy, sprzątanie pranie ,prasowanie , gotowanie),

 • spacery,

 • rozmowy,

 • wspólne spędzanie czasu.

JAK WYJECHAĆ DO PRACY?

Aby móc skorzystać z naszych usług należy zgłosić się do nas osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo formularz ,który należy pobrać, wypełnić czytelnie w języku polskim  i odesłać na nasz adres: biuro@agencja-partner.pl razem z następującymi dokumentami:

 • aktualne zdjęcie dowodowe lub paszportowe -  jeżeli zdjęcia otrzymamy zwykłą Pocztą zostaną Państwu zwrócone.

 • mile widziane referencje, podziękowania od rodzin, kartki pocztowe otrzymane od rodziny, świadectwa ukończonych kursów,

 • w przypadku posiadania już działalności gospodarczej – kopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

 

Możliwość wyjazdu do pracy za granicą :

Własna działalność gospodarcza prowadzona w Polsce lub Niemczech

Wysokość zarobków uzależniona jest od Państwa kwalifikacji - doświadczenia w opiece nad osobami starszymi i chorymi, znajomości języka niemieckiego, posiadanego prawa jazdy jak również - zakresu obowiązków ustalanych indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i stanu zdrowia pacjenta Przed wyjazdem do pracy na własna działalność należy przedstawić w Agencji potwierdzenie opłacenia miesięcznych składek ZUS oraz złożyć w ZUS wniosek o wydanie druku A1.

Osoba posiadająca własną działalność gospodarczą zobowiązana jest do samodzielnego opłacania składki ZUS jak również podatku dochodowego.

CZAS TRWANIA UMOWY

Istnieje bardzo duża elastyczność, jeżeli chodzi o czas trwania umowy. Najczęściej są to 2 miesiące, po czym opiekunka wraca do domu, aby wypocząć. Możemy również w tym czasie zorganizować krótszy wyjazd na zastępstwo na inną ofertę.  Możliwość pracy na wymianę z inną opiekunką u tego samego pacjenta. Możliwość podjęcia pracy na dłuższy okres, jeżeli opiekunka i rodzina osoby wymagającej opieki wyrazi takie życzenie. Umowy dopasowane są zarówno do potrzeb opiekunki jak i osoby wymagającej opieki.

Warunki współpracy z naszą firmą :

-  praca w domach prywatnych podopiecznych - miesięczne wynagrodzenie zależne jest od kwalifikacji zawodowych opiekunki: znajomości języka, doświadczenia, referencji. Wynagrodzenie płatne jest  miesięcznie na konto pracownika. Istnieje możliwość otrzymania zaliczki w miejscu pracy. Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Dojazd do miejsca wykonywania usługi organizuje Agencja (dla opiekunek z okolic Jeleniej Góry możemy zorganizować  transport z miejsca zamieszkania bezpośrednio na adres podopiecznego). Dodatki za święta (Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie). Nasi Zleceniobiorcy w razie problemów mają możliwość kontaktu z nami, w celu uzyskania pomocy. Ważne jest dla nas to, aby nasze opiekunki miały poczucie bezpieczeństwa pracując z dala od domu i kraju. Po otrzymaniu przez nas wstępnych dokumentów tj. formularz + zdjęcia skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia posiadanych przez nas ofert pracy i dopasowanie ich do Państwa wymogów i kwalifikacji.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY